Knowledgebase: 1. Hapja e llogarisë
1.11 Klienti i identifikuar dhe i pa identifikuar

Një klient i pa identifikuar është një person fizik i cili është regjistruar në sistemin Paysera me numrin e tyre të telefonit ose postën elektronike, por nuk i është nënshtruar procesit të identifikimit. Regjistrimi duhet të kryhet duke shkarkuar aplikacionin Paysera. Klientët e pa identifikuar nuk mund të përdorin shërbimet e zakonshme Paysera, por mund të shtojnë një kartelë bankare të një banke tjetër në aplikacionin e tyre Paysera (duke skanuar një kod QR) dhe të paguajnë (deri në 150 EUR) me aplikacionin mobil Paysera në pikat fizike të shitjes.

Ne rekomandojmë t'i nënshtrohemi identifikimit sepse vetëm klientët e identifikuar mund të përdorin shërbimet dhe të gjitha avantazhet dhe tiparet e ofruara nga Paysera. P.sh. porositni një kartelë, kryeni ose merrni transfere, përdorni zgjidhje pagese për biznesin, etj. Për përparësitë dhe tiparet mund të lexoni këtu.

Si t’i nënshtrohemi identifikimit? Metodat janë përshkruar këtu.