Njohuri bazë: 1. Hapja e llogarisë
1.06 Llogaria IBAN

Të gjithë klientët e identifikuar të Paysera marrin një llogari IBAN. Numri i llogarisë IBAN mund të gjendet në llogarinë tuaj Paysera duke zgjedhur Llogaritë dhe Kartelat> Shih llogaritë në menunë e majtë.

Llogaria IBAN përdoret për marrjen ose dërgimin:

transfereve standarde SEPA në EUR nga / në vendet e EU-së;
transfereve të menjëhershme (SEPA Instant);
transfereve ndërkombëtare në EUR ndërmjet pjesëmarrësve të Target2;
transfereve ndërmjet përdoruesve të Paysera.
Më shumë informacion mbi transferet janë në dispozicion këtu.