Njohuri bazë: 1. Hapja e llogarisë
1.04 Hapja e llogarisë shtesë

Mund të hapni një llogari shtesë në aplikacionin tuaj mobil Paysera.

Hyni në aplikacionin tuaj dhe në krye, me emrin tuaj, mbiemrin dhe numrin e llogarisë, prekni në ikonën e profilit dhe më pas në "Llogaritë e mia" dhe "Krijoni llogari të re". Zgjidhni llojin e llogarisë, futni informacionin e kërkuar dhe llogaria do të hapet menjëherë.