Knowledgebase: 1. Hapja e llogarisë
1.02 Tarifat e llogarisë

Hapja e një llogarie Paysera është falas për klientët privatë. Nuk ka asnjë tarifë shërbimi për përdorimin e llogarisë.

Shënim: Nëse klienti nuk hyn në llogarinë e tij ose nuk kryen ndonjë transaksion pagese për 2 vjet, tarifa mujore ngarkohet për administrimin e llogarisë (sve).

Hapja dhe administrimi i llogarisë për klientët e biznesit, të regjistruar në vendet e SEPA, është pa pagesë. Klientët e biznesit të regjistruar në vendet jo-SEPA mund të tarifohen për hapjen e llogarisë ose tarifat e administrimit të llogarisë. Informacioni i hollësishëm në lidhje me tarifat e aplikuara jepet këtu.

Shënim: Nëse klienti i biznesit nuk hyn në llogarinë e tij ose nuk kryen ndonjë transaksion pagese për 2 vjet, një tarifë ngarkohet për administrimin e llogarisë.