14.11 Nëse një blerës nuk dërgon të gjitha mesazhet SMS nga një listë e dhënë, a mund t'i marr ato mesazhe dhe pagesa SMS? A mund ta siguroj shërbimin?

Po, ju merrni të gjitha pagesat për secilin mesazh të dërguar.

Ju mund t'i shihni të gjitha mesazhet e dërguara duke hyrë në Paysera dhe duke zgjedhur Projektet dhe Aktivitetet> Lista e Mesazheve SMS.

Ju mund ta ofroni shërbimin tuaj pjesërisht vetëm manualisht, pasi Paysera nuk e informon sistemin tuaj për pagesa të suksesshme derisa një klient të dërgojë të gjitha mesazhet SMS.