14.10 Limitet e SMS-ve të aplikuara në një numër telefoni

Për momentin, zbatohen kufijtë e mëposhtëm:

-një limit ditor prej 145 EUR

-një limit mujor prej 290 EUR

Pasi të keni arritur 43 EUR në ditë dhe 145 EUR në muaj, tregtari informohet automatikisht me email.

Një operator mund të zbatojë kufij të tjerë (më të lartë ose të ulët) ditorë dhe mujorë.

Operatori celular Tele2 aplikon një limit EUR 15 në muaj për një fjalë kyçe, dhe një limit prej 29 EUR në muaj për pagesat SMS.