14.09 A është e mundur që menjëherë pas kryerjes së një pagese të dihet se është një pagesë mashtruese me SMS?

U takon operatorëve celularë të vendosin nëse një mesazh SMS është mashtrues. Operatorët celularë mund të marrin vendimin pasi një klient nuk i paguan tarifat operatorit dhe operatori nuk arrin të rimarrë borxhin.

Prandaj, është e pamundur të marrësh një informacion të tillë menjëherë pas pagesës përmes mesazhit SMS.