14.08 Çabonimi nga pagesat SMS

Në mënyrë që të çabonoheni nga pagesa me SMS, ju lutemi dërgoni fjalën kyçe STOP në numrin e shkurtër 1679. Tarifa e çabonimit është 0,09 EUR.

Abonimi në SMS është i disponueshëm vetëm në Lituani.