14.07 Si të krijoni një fjalë kyçe për pajtimin në SMS?

Në pjesën e Projekteve dhe Aktiviteteve> Llogaria e Projekteve të Mia, në projekt, zgjidhni Cilësimet e Projektit> Fjalët kyçe të SMS.

Duke zgjedhur Krijo fjalen e re kyçe, do të shihni dy opsione Një fjalëkalim i thjeshtë dhe pajtim në SMS. Krijoni një mesazh duke zgjedhur pajtimin në SMS dhe duke ndjekur udhëzimet.

Ky shërbim është i disponueshëm vetëm në Lituani.

Informacionet në lidhje me pajtimin në SMS dhe shumat e pagesave mund të gjenden këtu.