14.05 A mund të shpejtoj pagimin për mesazhet e mbledhura?

Pagesa e të ardhurave në një datë tjetër sesa është planifikuar në seksionin Projekte dhe Aktivitete> Pagesa e të ardhurave nga SMS nuk është e disponueshme.