14.04 Kur do të paguhen të ardhurat nga mesazhet SMS të mbledhura?

Kushtet e pagimit varen nga vendi i paguesit. Pagesat gjenerohen automatikisht në ditën e parë të muajit. Shuma dhe të dhënat e vlerësuara tregohen në tabelën më poshtë, menjëherë pas gjenerimit të pagesave.

Ju mund ta shihni tabelën me datat dhe shumat e pagimit në seksionin Projekte dhe Aktivitete> Pagesa e të Ardhurave nga SMS.

Kushtet e pagesës nga vendet e mbledhjes së pagesave mund të gjenden këtu.