14.02 Mesazh përgjigjeje për fjalën kyçe SMS

Nëse një mesazh përgjigjeje nuk drejtohet në një skedar të automatizuar php, përgjigjja duhet të tregojë adresën e internetit dhe termin e ofrimit të shërbimit, p.sh .: Faleminderit. Donacioni është marrë. Shërbimi do të ofrohet brenda 24 orëve.