13.06 Një blerës ka paguar dhe unë kam marrë pagesën, por fondet janë ngrirë. Pse?

Ju lutemi kushtojini vëmendje mënyrës së pagesës të zgjedhur nga klienti. Nëse klienti paguan në Maxima, Perlo Paslaugos, postë Lituaneze dhe Paypost, me para në dorë në një degë të bankës ose përmes lidhjes së Bankës së Unionit Kreditor Lituanez, shuma e pagesës rezervohet për një periudhë të caktuar kohe.

Informacioni përkatës mund të gjendet në faqen tonë të internetit.

Ju mund të shihni periudhën kohore për të cilën është rezervuar pagesa në llogarinë tuaj duke zgjedhur Llogaritë dhe Kartelat > Pasqyra e Llogarisë dhe duke klikuar mbi shumën aktive, do të shihni se kur fondet janë rezervuar posaçërisht.