13.09 Rimbursimi i një pagese të përfunduar

Një rimbursim mund të kryhet në dy mënyra duke zgjedhur:

Projektet dhe Aktivitetet > Pagesat e Përfituara ose

Llogaritë dhe Kartat> Deklarata e Llogarisë

Gjeni pagesën që dëshironi të rimbursoni. Në detajet e pagesës, do të shihni ikonën e Rimbursimit me dy shigjeta. Klikoni mbi të për të kryer një rimbursim. Para se të bëni një rimbursim, sigurohuni që të keni një bilanc të mjaftueshëm të fondeve në llogarinë tuaj. Nëse duhet të rimbursoni një pagesë në një monedhë tjetër, para se ta ktheni atë, sigurohuni që të keni shumën e mjaftueshme në atë valutë.

Nëse një rimbursim ka dështuar, ju lutemi kontaktoni ndihmën e klientit.

NB Pagesat e mbledhura me karta pagese mund të rimbursohen vetëm përmes menusë Projektet dhe Aktivitetet > Pagesat e Përfituara.