13.08 Si mund të anuloj përkujtesat për klientët që kanë filluar një pagesë, por nuk e kanë përfunduar atë?

Nëse nuk doni që të dërgohen kujtesa të tilla, shkoni në llogarinë tuaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e Mia dhe klikoni Cilësimet e projektit> Cilësimet e shërbimit të mbledhjes së pagesave pranë projektit.

Njoftimet për klientët, kontrolloni kutinë: Mos dërgoni lajmërime për klientët që kanë filluar një proces pagese, por nuk e kanë përfunduar atë. Një kujtesë zakonisht dërgohet pas 3 orësh dhe vetëm për ato mënyra pagese në internet të cilat zgjasin deri në 15 minuta.