13.07 A do të informohen klientët nëse kanë filluar, por nuk kanë përfunduar një pagesë për mallra / shërbime?

Po, klientët tuaj do të informohen me email nëse ata kanë filluar një pagesë, por nuk e kanë përfunduar atë.

Letra dërgohet pas 3 orësh dhe vetëm për mënyrat e pagesës në internet që zgjasin deri në 15 minuta. Nëse nuk doni që këto kujtesa të dërgohen, shkoni te llogaria juaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e Mia dhe klikoni Cilësimet e projektit> Cilësimet e shërbimit të mbledhjes së pagesave pranë projektit.

 Pastaj, në seksionin Njoftimet për paguesit, kontrolloni kutinë që nuk doni të dërgohen përkujtesat.