13.05 Si mund të marr një njoftim me email pas çdo pagese të suksesshme në faqen time të internetit?

Zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e Mia.

Në projekt, klikoni në Cilësimet e projektit> Cilësimet e shërbimit të mbledhjes së pagesave.

Kontrolloni njoftimet pas pagesës së suksesshme dhe tregoni adresën e postës elektronike në të cilën dëshironi të merrni informacionin sa herë që merrni një pagesë.