13.04 Si mund të ndryshoj adresën e email dhe numrin e telefonit që u shfaqet klientëve në letrën e konfirmimit të pagesës?

Zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e Mia. Klikoni në lidhjen aktive Cilësimet e projektit> Informacione të përgjithshme të projektit pranë projektit.

Këtu mund të ndryshoni adresën tuaj të postës elektronike dhe numrin e telefonit të cilat u shfaqen klientëve tuaj në letrën e konfirmimit të pagesës.