12.17 A mundet që një person të administrojë vetëm projektin, por të mos ketë të drejta për të kryer veprime të tjera që nuk lidhen me projektin?

Po, ata munden.

Shkoni te Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia dhe zgjidhni Cilësimet e projektit> Të drejtat e administrimit.

Në dhënien e të drejtave për një përdorues tjetër, ju mund të kontrolloni dhe t'i jepni një personi të drejtën për të menaxhuar projektin (të gjitha të drejtat).

Personi duhet të ketë një llogari të identifikuar Paysera.