12.16 Si të mundësoni pagesa të Shërbimit të Fillimit të Pagesave (PIS) për një ose më shumë banka?

Ju mund të zgjidhni mënyrën se si dëshironi të merrni pagesa nga banka të ndryshme për secilin projekt.

Zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia, pastaj Cilësimet e projektit> Cilësimet e shërbimit të mbledhjes së pagesave.

Zgjidhni një vend në seksionin Metodat e Pagesës.

Ju do të jeni në gjendje të shihni bankat dhe mënyrat e pagesës në dispozicion.

Shënoni Shërbimin e Fillimit të Pagesave pranë bankës së zgjedhur.

Ruani cilësimet.

Masa shtesë e sigurisë

Pagesat e kredisë mund t'i zgjidhni nën Shërbimin e Fillimit të Pagesave vetëm pasi të keni marrë një deklaratë bankare. Një pagesë do të kreditohet vetëm me kusht që të konfirmohet nga një deklaratë bankare.

Mos harroni të ruani cilësimet.