12.14 Çfarë të dhënash duhet të siguroj për një programues, në mënyrë që ata të mund të integrojnë Paysera në faqen time të internetit?

Ju duhet t'i siguroni programuesit të dhënat në lidhje me ID-në e Projektit dhe parametrat e shenjës.

Për të parë ID-në tuaj të Projektit, shkoni te Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia. Numri i projektit është ID-ja juaj e projektit.

Fjalëkalimi për parametrin e shenjës (fjalëkalimi i projektit) mund të gjendet në seksionin Projekte dhe Aktivitete> Projektet e mia, duke klikuar në Cilësimet e projektit> Cilësimet e përgjithshme të projektit.