12.13 Si mund të marr një njoftim me email pas çdo pagese të suksesshme në faqen time të internetit?

Për të marrë një email pas pagesës së suksesshme, shkoni në llogarinë tuaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia dhe klikoni në Cilësimet e Projektit> Cilësimet e shërbimit të mbledhjes së Pagesave. Në seksionin Njoftimet pas pagesës së suksesshme, në fund të faqes, kontrolloni Dërgoni një email falas te: dhe tregoni adresën e postës elektronike tek e cila dëshironi të merrni informacionin.