12.10 Kur do të konfirmohet projekti im?

Dorëzoni projektin për shqyrtim dhe administratori ynë do ta verifikojë atë brenda një dite.

Nëse projekti dështon, administratori do t'ju ofrojë komente për gabimet ose mospërputhjet. Pasi të keni hequr të metat, ju lutemi paraqisni projektin për rishikim përsëri.