12.07 Fjalëkalimi i projektit

Fjalëkalimi i projektit është i disponueshëm në Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia duke zgjedhur Cilësimet e projektit> Cilësimet e përgjithshme të projektit.