12.05 Kam disa llogari. A mund të zgjedh llogarinë për të ardhurat nga një projekt i mbledhjes së pagesave?

Po, ti mundesh.

Shkoni te Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia, zgjidhni lidhjen aktive Cilësimet e projektit> Cilësimet e përgjithshme të projektit.

Këtu mund të zgjidhni llogarinë ku do të mblidhen pagesat.

Këtu mund të zgjidhni edhe monedhën në të cilën do të kreditohen pagesat në llogari:

- Pagesat e marra nuk janë konvertuar dhe kreditohen në monedhën e paguar nga klientët;

- Pagesat e marra gjithmonë konvertohen në monedhën e zgjedhur.