12.03 A mund të përdor një projekt për disa faqe në internet?

Për një projekt, ju mund të ofroni vetëm faqe në internet ose adresa të ndryshme të së njëjtës faqe në internet. Për faqe të ndryshme në internet, duhet të krijohen projekte të veçanta.