12.02 Konfirmimi i pronësisë së faqes në internet

Në llogarinë tuaj zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia.

Kur pronësia e një projekti nuk është konfirmuar, mesazhit vijues shfaqet nga projekti i zgjedhur: “Pronësia e faqes në internet nuk është e verifikuar! Ju lutemi shtoni kodin në zonën e kokës së faqes <head> </head> dhe shtypni butonin "Kontrolloni". 

Kodi i verifikimit duhet të ngarkohet në faqen e internetit vetëm për një kohë të shkurtër që ne të verifikojmë që ju jeni pronari i vërtetë i faqes në internet. Për të vendosur kodin e mësipërm, duhet të jeni në gjendje të redaktoni faqen fillestare të faqes në internet dhe të vendosni parametrin meta në parametrat e titullit të faqes në internet. Pasi të keni bërë verifikimin dhe konfirmimin, mund ta hiqni kodin.