10.17 Pro-fatura. Si t'a aktivizoni dhe t'a përdorni?

Një pro-faturë lejon blerësin të paguajë biletat  pas blerjes. Në këtë rast, pagesat bëhen në llogarinë e organizatorit sipas detajeve të dhëna në një pro-faturë.

Shënim: Çdo bankë, përfshirë Paysera, mund të specifikohet në detajet e pagesës.

 

Për të mundësuar opsionin për të paguar me pro-faturë, hyni në Paysera Tickets dhe ndërmerrni veprimet e mëposhtme:

Zgjidhni për të ndryshuar eventin tuaj.

 

Në dritaren e re, klikoni Detajet Ligjore.

Vendosni detajet që kërkohen në faturë.

Nëse detajet nuk janë vendosur, ndiqni hapat e përshkruar në seksionin 10.15. Si mund të aktivizoj faturimin e TVSH?

 

Aktivizoni opsionin e fundit - Lejo të paguani me pro-faturë.

 

Kur blen një biletë, blerësi do të jetë në gjendje të zgjedhë pro-faturën në mënyrat e pagesës. Blerësi duhet të plotësojë detajet dhe një pro-faturë do t'u dërgohet atyre me email.

Fatura është e vlefshme për 1 javë. Nëse nuk paguhet brenda një jave, porosia anulohet automatikisht.

 

Pas marrjes së pagesës së blerësit, organizatori duhet të konfirmojë porosinë në listën e porosive.

Për të kontrolluar porositë, hyni në Paysera Tickets dhe klikoni në butonin e parametrave.

 

Reports> Porositë zgjidhni filtrat: statusi - Në pritje të pagesës, mënyra e pagesës - Pro-Fatura.

 

Porosia duhet të shënohet dhe konfirmohet.

 

Pas kryerjes së këtyre hapave, statusi i porosisë do të ndryshojë në Kryer dhe bileta do t'i dërgohet blerësit me email.