10.16 Si të lëshoni një faturë me TVSH?

Në rast se një organizator i ngjarjes dëshiron të lëshojë një faturë të TVSH-së, ata duhet të bëjnë të mundur funksionin e faturimit të TVSH-së në vetë-shërbimin e ngjarjes.

Si të aktivizohet tipari i faturimit të TVSH-së?

Hapi 1
Nëse tipari i faturimit të TVSH-së është aktivizuar, mund të lëshoni fatura në dy mënyra:

  1. Në momentin e zgjedhjes së një mënyre pagese, shënoni Fatura nevojitet dhe vazhdoni me blerjen. Ju do të ridrejtoheni në formularin e të dhënave të faturës me TVSH.

  2. Në letrën me email me biletat e marra, klikoni në lidhjen për të marrë një faturë të TVSH-së. Do të ridrejtoheni në formularin e të dhënave të faturës së TVSH-së.

Hapi 2
Plotësoni të dhënat e faturës dhe klikoni mbi Lësho faturë.

Fatura do të dërgohet në të njëjtën adresë emaili ku keni marrë biletat.