10.14 Si të deaktivizoni një ngjarje?

Për të deaktivizuar një ngjarje, duhet të futeni në vetë-shërbimin me letrat kredenciale të përdoruesit që krijuan ngjarjen.

Nëse doni vetëm të fshehni një ngjarje, e bëni atë privat dhe të arritshme vetëm me një lidhje, klikoni në Edito pranë ngjarjes dhe zgjidhni Privat në cilësimet e dukshmërisë së ngjarjes.

Shitja e biletave do të vazhdojë pasi ta bëni ngjarjen private.

Nëse dëshironi të bëni një ngjarje të padukshme, kur të regjistroheni dhe thjesht ndryshoni statusin e ngjarjes nga Aktivizuar.

te Deaktivizuar:

Pasi të deaktivizoni ngjarjen, shitja e biletave do të jetë e fikur.