10.09 Udhëzimet e kontrollit të biletave Paysera Tickets

Identifikohu

Hyni në vetë-shërbimin e Biletave Paysera. Ju mund të regjistroheni përmes Paysera ose me çfarëdo mjeti tjetër të disponueshëm për ju.

Shkoni në vetë-shërbimin e ngjarjes

Shkoni te rishikimi i ngjarjes, gjeni ngjarjen dhe klikoni në Menaxho.

Shkarkoni aplikacionin mobil Paysera Tickets

Zgjidhni kontrollimin e Biletave në menunë e majtë dhe shkarkoni aplikacionin mobil Paysera Tickets nga Google Play ose AppStore.

Klikoni butonin "shto" për të hapur formularin e përdoruesit. Vendosni emrin e përdoruesit. Ju mund të zgjidhni që teksti të shfaqet në aplikacionin mobil të Biletave Paysera, kur bileta tashmë është përdorur dhe kur bileta nuk është përdorur. Nëse këto fusha nuk janë ndryshuar, përdoret një tekst standard. Forma e përdoruesit lejon të redaktoni hyrjen e përdoruesit dhe të shikoni se sa bileta janë kontrolluar. Një numër i pakufizuar i përdoruesve mund të krijohet për një ngjarje.

Sinkronizoni një ngjarje me një pajisje

Hapni aplikacionin Paysera Tickets, klikoni në Shto Event dhe skanoni QR kodin e ngjarjes i cili është në dispozicion në formën e përdoruesit duke klikuar butonin "link". Prisni derisa të ngarkohen biletat dhe sinkronizohen. Biletat për një ngjarje janë ngarkuar dhe mund të skanohen.

Shënim: Kur ngarkoni dhe skanoni biletat, lidhja e Internetit në pajisjen tuaj mobil duhet të jetë e ndezur.

Skanimi i biletave
Aktivizoni në aplikacionin mobil Paysera Tickets, klikoni në Scan Tickets dhe skanoni kodin QR të biletës.

Vlefshmëria e biletave
Pasi të skanoni QR kodin  të një bilete, do të mund të shihni nëse është i vlefshëm.

Shënim:

  1. Kur sinkronizoni biletat në një ngjarje me pajisjen tuaj ose skanoni / kontrolloni biletat, duhet të siguroheni që lidhja e Internetit në pajisjen mobil të jetë e ndezur.
  2. Aplikacioni celular Paysera Tickets duhet të instalohet në të gjitha pajisjet që do të përdoren për kontrollimin e biletave.
  3. Lidhni një ngjarje me të gjitha pajisjet që do të përdoren për kontrollimin e biletave.

Kontrolli i biletave dhe shënimi manual
Hyni në vetë-shërbimin e ngjarjes dhe zgjidhni Raportet> Biletat, më pas gjeni biletën dhe shënojeni.