10.01 Si të filloni të përdorni sistemin e biletave Paysera Tickets?

Nëse ngjarja është FALAS:

  1. Hapni një llogari Paysera
  2. Krijoni një ngjarje në sistemin Paysera Tickets

Nëse ngjarja PAGUHET:

  1. Hapni një llogari Paysera dhe përfundoni një procedurë identifikimi
  2. Porositni shërbimin e mbledhjes së pagesave online
  3. Krijoni një projekt për mbledhjen e pagesave
  4. Krijoni një ngjarje në sistemin Paysera Tickets

Udhëzimet për mënyrën e përfundimit të këtyre hapave janë dhënë në FAQ të mëtejshme.