Njohuri bazë: 21. Apple Pay (SQ)
21.15 Kam paguar në dyqan dhe në skaner më është shfaqur mesazhi "Refuzuar" (refuzuar), por pashë një mesazh "U krye" me një shenjë kontrolli në telefon. A u bë transaksioni?

Edhe nëse transaksioni ishte i pasuksesshëm, përdoruesi do të shohë një shenjë kontrolli në telefon me mesazhin "U krye". Nëse lexuesi i kartelës tregon se transaksioni dështoi, provoni përsëri. Ju mund të shihni nëse pagesa është bërë në listën e transaksioneve të fundit.