Njohuri bazë: 21. Apple Pay (SQ)
21.10 A mund të rikuperoj kartelat e fshira nëse gjej pajisjen time të humbur?

Jo, nëse kartelat janë fshirë, ato nuk mund të rikthehen.

Vetëm kartelat e bllokuara përkohësisht mund të rinovohen (pas zhbllokimit të tyre).