20.13 A mund të paguaj mallra dhe shërbime me ar?

Nuk është e mundur të paguani mallra dhe shërbime me ar, por nëse ka mungesë fondesh në llogarinë tuaj, metalet e çmuara (ose një pjesë e tyre) mund të shndërrohen (shiten) në monedhën në të cilën mund të bëhet pagesa.