20.09 A duhet të njoftoj paraprakisht në lidhje me qëllimin tim për të marr arin tim të blerë?

Njoftimi paraprak nuk kërkohet nëse nuk planifikoni të merrni më pak se një gram ar. Në këtë rast Paysera duhet të njoftohet 2 ditë pune para se të merrni arin.

Një copë fletë ari është prerë nëse merret një sasi më e vogël se një gram ari. Në raste të tilla investimet në ari do të bëhet ari i zakonshëm, i cili mund t'i nënshtrohet TVSH-së.