20.02 Cili është çmimi i arit?

Çmimi (norma) e arit është i ndryshueshëm - ai gjithmonë mund të kontrollohet duke hyrë në aplikacionin celular Paysera (Më shumë> Metalet e çmuara) ose në platformën online (Valuta> Shkëmbimi i valutave).

Disa tarifa aplikohen për blerjen, shitjen dhe ruajtjen e arit. Të gjitha tarifat janë në dispozicion këtu. Nëse ari është blerë, por nuk është marrë brenda dy ditëve të punës, do të aplikohet një tarifë automatike e ruajtjes.

Ju lutemi vini re se në shumicën e vendeve, për shembull, Lituania, TVSH nuk vlen për monedha ari dhe shufra.