20.01 Çfarë është ari?

Ari - monedha ari ose shufra ari të certifikuar (XAU) të lëshuara nga vende të ndryshme, pesha e pastër e arit e së cilës matet në onto troje (oz) ose gram (g). Troy once është e barabartë me 31.1034768 gram.

Produktet e çertifikuara të arit njihen ndryshe si Gold Investment, duke iu nënshtruar një niveli të TVSH-së me 0 në shumë vende.