9.36 Detyrimi për tarifat e komisionit të kartelave Visa

Në rast se keni ndonjë borxh në llogarinë tuaj të kartelës Visa, mund ta mbuloni atë duke e rimbushur. Borxhi do të mbulohet automatikisht, sapo të rimbushni llogarinë.

Ju duhet të rimbushni llogarinë e kartelës Visa.

Ju mund ta kontrolloni borxhin në llogarinë tuaj duke klikuar te Llogaritë dhe Kartelat>Shih llogaritë. Shuma e borxhit do të shfaqet me shenjën minus pranë saj. Klikoni mbi shumën për të parë arsyet e borxhit

Informacioni në lidhje me rimbushjen llogarisë të kartelës Paysera Visa mund të gjeni në Llogaritë dhe Kartelat> Rimbushje e llogarisë tuaj. Ju gjithashtu mund të rimbushni llogarinë tuaj Paysera Visa me një transferë standard nga llogaria juaj bankare (vetëm në monedhën EUR). Në këtë rast, numri i IBAN i llogarisë tuaj Paysera duhet të tregohet kur kryeni këtë transferë.

NËSE LLOGARIA JUAJ ISHTE E MBYLLUR, dhe ke marrë një mesazh se ke borxh

Ju mund ta transferoni shumën e borxhit në llogarinë tonë Swedbank LT227300010086385047 (vetëm EUR dhe vetëm nga bankat në Lituani). Sigurohuni që të tregoni për borxhin e personit Mbiemrin / kodit personal në fushën e qëllimit të pagesës. Pasi të keni mbuluar borxhin, na informoni për këtë duke shkruar një letër tek debts@paysera.com.

Në rast se dëshironi të mbuloni një borxh në një monedhë tjetër ose nga një bankë e një vendi tjetër, na jepni informacionin se në cilën monedhë dhe nga cili vend dëshironi të paguani, dhe ne do t'ju dërgojmë të gjitha detajet e nevojshme. Mund të na kontaktoni duke dërguar një email në debts@paysera.com