9.35 Si mund të aktivizoj funksionin contactless në kartelën time?

Për të aktivizuar pagesat contactless (funksioni NFC) në kartelën Paysera Visa, së pari duhet të bëni pagesa me një kod PIN. Nëse pagesa është e suksesshme, funksioni NFC aktivizohet dhe pagesa të tjera mund të bëhen duke e përdorur atë. Kur paguani me kartelë contactless, thjesht vendosni një kartelë të tillë në lexuesin e kartelave të përshtatur për pagesa contactless, një kod PIN nuk kërkohet më

Ju lutemi vini re se limite të caktuara aplikohen për shumat e pagesave contactless . Për shembull, në Lituani, ju do të jeni në gjendje të paguani mallra duke përdorur metodën contactless vetëm nëse shuma e pagesës nuk i kalon 50 EUR. Në vende të ndryshme, mund të vendosen limite të ndryshëm të pagesave contactless. Ju lutemi lexoni më shumë rreth limiteve të aplikuar në vendet e tjera këtu