9.32 A mund ta lidh kartelën time Paysera Visa me PayPal?

Ju gjithashtu mund të lidhni kartelën tuaj Paysera Visa me sisteme të ndryshme, siç është PayPal. Pas lidhjes së kartelës Paysera Visa me PayPal, do të duhet të konfirmohet, dhe për këtë arsye shuma në Paysera Visa duhet të jetë së paku 1.50 EUR e cila do të ngarkohet gjatë konfirmimit të kartelës dhe më vonë do të kthehet.

Pas lidhjes së kartelës, do të keni mundësi të bëni pagesa në internet përmes sistemit PayPal ose transferoni fonde nga PayPal në një kartelë Visa.

Si ta lidhni kartelën tuaj me PayPal tregohet në këtë video: