9.29 Kam bërë pagesa me kartelë, por dua ta anuloj. Çfarë duhet te bej?

Transaksionet e konfirmuara të pagesës nuk mund të anulohen.

Nëse keni bërë pagesa me kartelë, por keni ndryshuar mendim, ju rekomandojmë të kontaktoni menjëherë tregtarin në lidhje me kthimin e fondeve