9.25 Si zbritet tërheqja me një tarifë kartele?

Kur tërheq para në dorë me një kartelë Paysera Visa, klientit i paguhet një shumë e zgjedhur parash, dhe një tarifë komisioni ngarkohet për tërheqje nga llogaria e kartelës. Tarifat e aplikueshme për tërheqjen e parave të gatshme në ATM janë dhënë këtu.

Po nëse fondet për një tarifë komisioni janë të pamjaftueshme? Në rast të tillë, për shembull, nëse një përdorues dëshiron të tërheqë 10 EUR nga një kartelë, por ka vetëm 10 EUR në llogarinë e tyre, e gjithë shuma i paguhet përdoruesit, dhe tërheqja e tarifës së parave zbritet më vonë (d.m.th. bilanci i llogarisë bëhet negativ dhe mbulohet sa më shpejt që llogaria të jetë mbledhur).