9.24 Cilat tarifa të kartelave Visa aplikohen?

Një tarifë mujore ngarkohet për përdorimin e një kartele Paysera Visa. Zbritet nga llogaria e kartelës. Nëse gjendja e llogarisë së kartelës është e pamjaftueshme, tarifa zbritet nga llogaria juaj kryesore. Nëse gjendja e llogarisë kryesore është gjithashtu e pamjaftueshme, grumbullohet një borxh dhe shuma e humbur do të zbritet sapo të shtoni fonde në kartelën / llogarinë kryesore.

Nëse keni kartela shtesë, një tarifë mujore nuk do të tarifohet për to. Të gjitha tarifat e kartelave janë dhënë këtu.