9.19 Kartela ime ka skaduar, çfarë duhet të bëj?

Kartela Paysera Visa është e vlefshme për 4 vjet.

Pasi skadimi i kartelës, ajo do të azhurnohet automatikisht nëse brenda 90 ditëve para skadimit të transaksioneve të pagesës së kartelës që janë bërë me kartelën.

Në këtë rast nuk do të keni nevojë të bëni asgjë, ne do të dërgojmë kartelën e azhurnuar në adresën e specifikuar të porosisë së kartelës së parë. Nëse nuk e përdorni më atë adresë, siguroni një adresë të re në llogarinë tuaj Paysera në anën e majtë të menusë Cilësimet> Cilësimet e profileve> Detajet e adresës> Adresa e dorëzimit Paysera Visa.

E rëndësishme. Ju mund ta ndryshoni adresën të paktën 30 ditë para skadimit të kartelës.

Tarifat standarde aplikohen për prodhimin dhe dorëzimin e një kartele të re të cilat automatikisht zbriten nga llogaria juaj Paysera.