9.17 Pagesa ime me një kartelë ka dështuar, çfarë duhet të bëj?

Nëse pagesa me kartelën e pagesës Paysera Visa ka dështuar, kontrolloni:

  • nëse gjendja e llogarisë në kartelën Visa është e mjaftueshme për pagesa. Si të rimbushni kartelën Paysera Visa tregohet këtu.
  • nëse e keni futur saktë kodin PIN. Nëse e keni futur kodin PIN gabimisht 3 herë, është e mundur që kartela juaj të jetë bllokuar. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit.
  • nëse kartela juaj është e dëmtuar fizikisht, e thyer ose e prishur. Në këtë rast pagesa mund të dështojë. Ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit në lidhje me zëvendësimin e kartelës.
  • nëse kartela juaj është ende e vlefshme. Nëse kartela ka skaduar, nuk do të keni mundësi të bëni një pagesë.
  • nëse kur paguani online, keni futur një kod të saktë CVV. Nëse e keni futur gabimisht kodin CVV 3 herë, është e mundur që kartela juaj të jetë bllokuar. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit.
  • qoftë kur paguani në internet, ju keni bllokuar programin e sigurisë 3-D Secure 2.0. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit.
  • nëse kartelat e pagesës të llojit Visa pranohen në vendin e pagesës.
  • Nëse ende nuk jeni në gjendje të paguani - kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit.

Më shumë informacion mbi vendet ku kartela Paysera Visa mund të mos funksionojë jepet këtu