9.16 Çfarë tarifash aplikohen kur paguani me kartelë ose tërheqni para nga ATM?

Tarifat mund të aplikohen kur paguani me një kartelë Paysera Visa ose kur tërhiqni para në ATM. Shuma e tarifës varet nga vendi dhe monedha në të cilën bëhet transaksioni i pagesës ose është tërhequr para.

Tarifat kur paguani me kartelën e pagesës në internetose në pikat fizike të shitjes:

  • Nëse pagesa është bërë në vendet e BE * në monedhën EUR - pagesa është gjithmonë falas.
  • Nëse pagesa është bërë në vendet e BE-së në një monedhë jo euro, një operacion do t'ju kushtojë 0.10 EUR + 0.70% të shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).
  • Nëse pagesa është bërë jashtë BE-së (në çdo monedhë) - një transaksion do t'ju kushtojë 0.10 EUR + 1.20% të shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).

Tarifat për tërheqjen e parave në ATM:

  • Nëse tërheq paratë në vendin e BE * në monedhën EUR, një operacion tërheqjeje do t'ju kushtojë vetëm 1 EUR.
  • Nëse tërheq paratë në vendin e BE-së, por në valutë jo-euro, një operacion do t'ju kushtojë 1 + 1.8% e shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).
  • Nëse tërheq paratë jashtë BE-së (në të gjitha monedhat) - një operacion do t'ju kushtojë 1,50 EUR + 1.8% të shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).

Të gjitha tarifat e kartelës së pagesës Paysera Visa janë dhënë këtu.

* BE - vendet e Bashkimit Evropian.