9.13 Ku mund të mos funksionojë kartela Paysera Visa?

Kartela Visa Paysera mund të përdoret dhe paguhet me të gjithë botën ku pranohen kartelat e tipit Visa. Ju mund të paguani me kartelën në internet dhe në pikat fizike të shitjes, dhe gjithashtu të tërheqni para në çdo ATM që shërben kartelat Visa. Kartela mund të jetë e lidhur edhe me sisteme të tjera siç janë, për shembull, PayPal.

Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet tona për të siguruar funksionimin e mire të kartelës, por në raste shumë të rralla, funksionimi i kartelës mund të ndërpritet për shkak të rrethanave që janë jashtë kontrollit tonë, ose për shkak të ndërprerjes së përkohshme në shërbimet e palëve të treta, të cilat ne i angazhojmë gjatë kryerjes së detyrimet tona

• Në këtë rast nuk do të keni mundësi të paguani me kartelën Paysera Visa në vendet ku lexuesit e vjetër të kartelave ishin operatorët e kartelave konfirmohen jo me një kod PIN, por me një nënshkrim

• Gjithashtu për shkak të kufizimeve të lëshuesit të kartelave, nuk është e mundur të paguani me një kartelë Paysera Visa në stacionet automatike të benzinës (kur pagesa është bërë para mbushjes së rezervuarit). Ju lutemi vini re se në të gjitha stacionet e tjera të karburantit ku pagesa është bërë vetëm pasi të keni mbushur rezervuarin, pagesa me një kartelë Paysera Visa mund të bëhet me sukses