9.12 A mund të përdoret kartela për pagesa në një monedhë tjetër përpos euro?

Valuta kryesore e kartelës suaj të pagesës Paysera Visa është euro, por mund të paguani edhe në monedha të tjera.

Në këtë rast, nëse bëni një pagesë ose tërheqni para nga ATM në ndonjë monedhë tjetër, ne do ta kthejmë shumën e transaksionit në euro sipas kursit të këmbimit të valutës të vendosur nga Visa. Tarifat shtesë aplikohen për pagesat ose tërheqjen e parave në monedhë tjetër. Informacioni mbi tarifat jepet këtu. Nëse rimbushni llogarinë e kartelës së pagesës Paysera Visa në monedhë tjetër përveq euro, shuma do të konvertohet automatikisht në euro.