6.03 Kohët e rimbushjes së llogarisë
  • Transferet midis përdoruesve të Paysera kreditohen menjëherë.
  • Transferet standarde kreditohen në llogarinë IBAN 5 herë në ditë (në ditë pune).
  • Kreditimi i menjëhershëm i SEPA Instant (transfere të menjëhershme).
  • Koha e kreditimit të transfereve të tjera varet nga metoda e zgjedhur e rimbushjes. Koha e rimbushjes ofrohet në secilën metodë. Ju lutemi vini re se metodat e rimbushjes janë në dispozicion këtu.

E rëndësishme. Nëse një rimbushje është kryer pa ndjekur udhëzimet, mund të zgjasë më shumë sesa tregohet.